گفت و شنود: هدف از خوب درس خواندن در مرحله سطح فهم درست متن است
82 بازدید
مصاحبه کننده : غلامی،امیر
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : رهنامه پژوهش ) پاییز 1388 - شماره 1 (7 صفحه - از 7 تا 13)
تعداد شرکت کننده : 0